Bir insanın değeri, kalbinin temizliği ile ölçülür.

Dua Kardeşliği

Namaz Vakitleri Dua kardeşliği bölümünde toplulukla birlikte dualarınızı paylaşabilir, hayırlara vesile olabilirsiniz.

Dua Gönder

Sevdiğime kavuşmak için bana da dua eder misiniz ?

La ilahe illallahu'l halimu'l kerim. Subhanallahi Rabbil arşil azim. Elhamdulillahi Rabbil alemin. Es'elüke mücibati rahmetike ve azaime mağfiretike vel ganiymete min külli birrin vesselamete min külli isn. La ted'a li zenben illa ğafertehu ve la hammen illa ferrectehu ve la hacceten hiye leke rıdan illa kadayteha ya erhamer rahimin." ( amin ) - Allahümme inni es'elüke hubbeke ve hubbe men yühıbbüke ve hubbe külle amelin yükarribüni ileyke ya zel celali vel ikram.

Abim yeni iş yeri açtı dua eder misiniz ?

Rabbi Yessir ve la tuassir sehhil aleyne bi fadlike ye muyessir Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian ve temmim bil hayri. Ey Yüce Rabbi'm, Kolaylaştır, zorlaştırma, Yüce Rabbi'm hayırla sonuçlandır. Bize kendi katından bir rahmet ver, ihsan buyur. Ve bu işimizde bize doğruluk ver, bizim için başarı hazırla.

Tüm Evlatlarımız için hayırlı gelecek duası

Rabbimiz, bizim soyumuzdan, neslimizden göz aydınlığı olacak zürriyetler nasip eyle ve bizleri takva sahibi kimselere önder kıl Ya Rabbi.